Kancelaria Notarialna Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, Kinga Bednarz

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym dokonującym czynności notarialnych. Głównym jego celem jest zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. W ramach prowadzonej działalności proponujemy Państwu obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych. Są one zgodne z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Do zakresu czynności dokonywanych w naszej Kancelarii należy sporządzanie: aktów notarialnych, poświadczeń, protokołów, wpisów, odpisów, przechowywanie środków pieniężnych, papierów wartościowych i dokumentów. Do atutów Kancelarii należy wieloletnia praktyka oraz kontakt z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.

strona internetowa www.kancelarianotarialnakatowice.pl
 adres  ul. Chorzowska 108

40-101 Katowice

 e-mail  Kancelaria@NotarialnaKatowice.pl