Europedirect Szczecin

Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Celem Europe Direct jest integracja Polaków z Unią Europejską. Działanie te są wypełniane między innymi poprzez:

  • dostarczanie najważniejszych informacji odnośnie funduszy i dotacji unijnych
  • dostarczanie informacji na temat programu Erasmus
  • prowadzenie lekcji europejskich
  • bezpłatne udostępnianie biblioteczki europejskiej
  • wydawanie w formie elektronicznej biuletynu europejskiego
  • organizację wydarzeń mających na celu promowanie UE

 

Oddział w Szczecinie działa od 2013 roku.

 

 

strona internetowa www.europedirect-szczecin.eu
adres Pl. Kilińskiego 3,wejście A, pokój 251
71-414 Szczecin
e-mail europedirect-szczecin@wzp.pl