GRUPA GEOLOGICZNA

Jesteśmy firmą zajmującą się wykonywaniem prac geologicznych i badań geotechnicznych. Badania gruntu pozwalają określić możliwość podpiwniczenia budynku. Rezygnacja z nich może skutkować nierównomiernym osiadaniem gruntu, co może doprowadzić do pękania ścian. Prowadzimy także odbiory dna wykopów oraz określamy stopień zagęszczenia gruntów. Współpracujemy z największymi akredytowanymi laboratoriami w Polsce i Europie. Wykonujemy badania dla obiektów przemysłowych, stacji paliw oraz obiektów mogących negatywnie wpłynąć na środowisko gruntowo-wodne. Posiadamy kadrę z dużym doświadczeniem w branży geologicznej i niezbędnymi uprawnieniami, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

strona internetowa http://grupageologiczna.pl
 adres ul. Poznańska 21-23
53-631 Wrocław
 e-mail  biuro@grupageologiczna.pl